ติดต่อเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์: 056-030389