ติดต่อเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ


หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อบต.เมืองเก่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์: 056-030389