ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

อบต.เมืองเก่า ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ให้กับผุ้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลเมืองเก่า

ศุกร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 63 ครั้ง

อบต.เมืองเก่า ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ให้กับผุ้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลเมืองเก่า


ภาพกิจกรรม อื่นๆ