ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

อบต.เมืองเก่าทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 ก.ค.2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา

ศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 47 ครั้ง

อบต.เมืองเก่าทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 ก.ค.2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา


ภาพกิจกรรม อื่นๆ