ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปี ซึ่งมีฐานะยากจน จำนวน 4 ราย หมู่ที่ 3,7 ต.เมืองเก่า

อังคาร ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 81 ครั้ง

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปี ซึ่งมีฐานะยากจน จำนวน 4 ราย หมู่ที่ 3,7 ต.เมืองเก่า


ภาพกิจกรรม อื่นๆ