ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

ชี้แจงนโยบายราชการและตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ณ ห้องประชุมอบต.เมืองเก่า

อังคาร ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 290 ครั้ง

ชี้แจงนโยบายราชการและตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ณ ห้องประชุมอบต.เมืองเก่า


ภาพกิจกรรม อื่นๆ