ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ณอบต.เมืองเก่า จ.พิจิตร

อังคาร ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 338 ครั้ง

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ณอบต.เมืองเก่า จ.พิจิตร


ภาพกิจกรรม อื่นๆ