ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ประจำปี ๒๕๖๒

ศุกร์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 199 ครั้ง
<p>ปั่นชมเมืองเก่า เล่าเรื่องพันธุ์ไม้ อนุรักษ์ทรัพยากรไทย ไปกับกองสาธารณสุขฯ เป็นการปั่นเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยมีวิทยากรให้ตความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากร ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพดีอย่างไรผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจ ในกิจกรรมตามฐานต่างๆ เก็บความรู้และของรางวัลคนละเล็กละน้อยติดมือกลับบ้าน</p>

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ประจำปี ๒๕๖๒

ปั่นชมเมืองเก่า เล่าเรื่องพันธุ์ไม้ อนุรักษ์ทรัพยากรไทย ไปกับกองสาธารณสุขฯ เป็นการปั่นเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยมีวิทยากรให้ตความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากร ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพดีอย่างไรผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจ ในกิจกรรมตามฐานต่างๆ เก็บความรู้และของรางวัลคนละเล็กละน้อยติดมือกลับบ้าน


ภาพกิจกรรม อื่นๆ