ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

อบต.เมืองเก่า ดำเนินการลงพื้นที่รับแสดงตนผู้สูงอายุและผู้พิการ ระหว่างวันที่ 9 - 13 กันยายน 2562 ณ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลเมืองเก่า

จันทร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 72 ครั้ง

อบต.เมืองเก่า ดำเนินการลงพื้นที่รับแสดงตนผู้สูงอายุและผู้พิการ ระหว่างวันที่ 9 - 13 กันยายน 2562 ณ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลเมืองเก่า


ภาพกิจกรรม อื่นๆ