ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมประกวด\"อำเภอสะอาด \"ณ วัดลำชะล่า ต.หัวดง อ. เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ศุกร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 67 ครั้ง
<p>องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้จัดอาหารว่างแลเครื่องดื่มเข้าร่วมและนำเสนอแสดงผลงานที่ได้ดำเนินการมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองพิจิตรเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและใช้ประกอบการตัดสินการจัดลำดับอำเภอสะอาด ๑ -๕&nbsp;</p>

เข้าร่วมกิจกรรมประกวด\"อำเภอสะอาด \"ณ วัดลำชะล่า ต.หัวดง อ. เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้จัดอาหารว่างแลเครื่องดื่มเข้าร่วมและนำเสนอแสดงผลงานที่ได้ดำเนินการมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองพิจิตรเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและใช้ประกอบการตัดสินการจัดลำดับอำเภอสะอาด ๑ -๕ 


ภาพกิจกรรม อื่นๆ