ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

ร่วมกิจกรรม ปั่นปันใจ พชอ.เมืองพิจิตร ณ ตำบลเมืองเก่า เพื่อเยื่อมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงส่งต่อน้ำใจด้วยถุงยังชีพ

พุธ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 98 ครั้ง
<p>องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตรและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืงอเก่า จัดกิจกรรม ปั่นปันใจ พชอ.เมืองพิจิตร เพื่อให้ควาช่วยเหลือ เยื่ยมเยียนถามทุกสุขและมอบของเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน ๕ คน ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า</p>

ร่วมกิจกรรม ปั่นปันใจ พชอ.เมืองพิจิตร ณ ตำบลเมืองเก่า เพื่อเยื่อมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงส่งต่อน้ำใจด้วยถุงยังชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตรและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืงอเก่า จัดกิจกรรม ปั่นปันใจ พชอ.เมืองพิจิตร เพื่อให้ควาช่วยเหลือ เยื่ยมเยียนถามทุกสุขและมอบของเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน ๕ คน ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า


ภาพกิจกรรม อื่นๆ