ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดท่าข่อย ตำบลเมืองเก่า

ศุกร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 224 ครั้ง

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดท่าข่อย ตำบลเมืองเก่า

องค์การบริหารส่นตำบลเมืองเก่าเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ในพื้นที่ รวมถึงการปฏิบยัติต่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ เด็กและเยาวชน ผู้่นำชุมชน โดยโครงการนี้เริ่มดำเนินการจากจุดเล็กๆคือโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการติดต่อของโรค การป้องกันโรค และการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ


ภาพกิจกรรม อื่นๆ