ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

อบต.เมืองเก่า ร่วมกับ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร จัดประชุมการจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

อาทิตย์ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 1463 ครั้ง

อบต.เมืองเก่า ร่วมกับ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร จัดประชุมการจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563


ภาพกิจกรรม อื่นๆ