ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

อบต.เมืองเก่า ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสำนักงาน อบต.เมืองเก่า ตามมาตราการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

อาทิตย์ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 1445 ครั้ง

อบต.เมืองเก่า ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสำนักงาน อบต.เมืองเก่า ตามมาตราการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19


ภาพกิจกรรม อื่นๆ