ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

อบต.เมืองเก่า ทำกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อรณรงค์ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19)

พุธ ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 1369 ครั้ง

อบต.เมืองเก่า ทำกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อรณรงค์ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19)


ภาพกิจกรรม อื่นๆ