ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

อบต.เมืองเก่า ทำกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อรณรงค์ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ณ วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2563

พุธ ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 1321 ครั้ง

อบต.เมืองเก่า ทำกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อรณรงค์ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ณ วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2563


ภาพกิจกรรม อื่นๆ