ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 364 ครั้ง
<p>รายละเอียด&nbsp;</p>
<p><a title=\"13. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย\" href=\"http://www.saomuangkaopc.go.th/editor/source/13.%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf\">13. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย</a></p>

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ