ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2562

จันทร์ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 670 ครั้ง
<p><a title=\"\\&quot;5.\" href=\"http://www.saomuangkaopc.go.th/admin/\\&quot;http:/www.saomuangkaopc.go.th/editor/source/5.%20%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95.%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%20%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5.pdf\\&quot;\">5. เล่มแผนดำเนินงาน อบต.เมืองเก่า ปีประจำปี</a></p>
<p><a title=\"\\&quot;11.\" href=\"http://www.saomuangkaopc.go.th/admin/\\&quot;http:/www.saomuangkaopc.go.th/editor/source/11.%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202562.pdf\\&quot;\">11. ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2562</a></p>

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ