ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย นางรัตนา ทองกลัด หมู่ 4 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

อังคาร ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 297 ครั้ง

มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย นางรัตนา ทองกลัด หมู่ 4 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ